Paraclisul Nou-arătatului Mucenic Efrem făcătorul-de-minuni

Autor(i):
Autor(i):
Editura:
Editura:
Asociația Nectarie Protopsaltul

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea Întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta; și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu.
Paraclisul Nou-arătatului Mucenic Efrem făcătorul-de-minuni

2.00 1.90 RON (Stoc 0)

Detalii:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea Întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta; și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu.
Fragment:

Paraclisul Nou-arătatului Mucenic Efrem

Rânduiala când se citește fără preot:

În numele

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Psalmul 142.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea Întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta; și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerit-a la pământ viața mea, așezatu-m’a întru cele întunecate, ca pe morții cei din veac; și s’a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s’a tulburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. Degrab auzi-mă, Doamne; slăbit-a duhul meu; să nu întorci fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoarî în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne; la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via; întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz sufletul meu; și Întru mila Ta vei stârpi pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

după care apoi zicem

Dumnezeu este Domnul și S’ a arătat nouă,

bine este cuvântat

Cel ce vine întru numele Domnului.

întâia dată fără stih; apoi cu stihurile

Mărturisiți-vă Domnului

și chemați numele cel sfânt al Lui.

Toate neamurile m’au înconjurat

și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

De la Domnul s’a făcut aceasta

și minunată este în ochii noștri.

Troparul. Glas 4. Cel ce pe Cruce Te-ai suit.

Celor ce vin la mijlocirea ta, sfinte, și îți sărută preacinstitele moaște plinește-le, dar, cererea, Părinte Efrem, toate strâmtorările și ispitele toate și boala și patima alungându-le grabnic, pe Dumnezeu rugându’L pentru noi, o, Mucenice slăvite al Domnului.

Slavă. Același sau al hramului.

Și acum. Bogorodișna.

Nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, de a grăi noi stăpâniile tale; că pentru noi de n’ ai fi stat solind la Hristos, cine ne-ar fi izbăvit dintr’ atâtea primejdii?; sau cine ne-ar fi păzit nerobiți pân’acuma?; nu vom lipsi, dar, de a te ruga, că mântui pururi, Stăpână, pe robii tăi. Apoi Psalmul 50:

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu curățește-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că, iată, în fărădelegi m’am zămislit și în păcate m’a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit, cele ne arătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu’L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor întărește-mă. Învăța-voi pe cei fără-de-lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor Întoarce. Izbăvește-mă din sângiuri, Du:rp.nezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, aș fi dat; arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu – duhul zdrobit; inimă zdrobită și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arderi de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul. Peasna Ia. Glas 8. Trecând Israil.

Stihul:

Părinte sfinte Efrem, roagă-te pentru noi.

Preț
Preț 2.00 RON
Discount
Discount 5 %
Preț final
Preț final 1.90 RON
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 24
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 9 x 13
Publicat online
2013-11-02
Afișat de
22539 ori
Apreciere
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
Adevăr Divin
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș
© 2006 - 2023 www.Divin.ro
Executat în 32 milisecunde, Încărcat în milisecunde | 1,038 MB memory | UTC 12:47:59 22.03.2023 (UTC)